Ray Davies, forts

Date:

Tags:

… och man bör hålla med.